Invitation til ”Driving kursus 2024”  

29-04-2024

                                                 

Beregning af resultater til kørestævner

I den anden halvdel af maj måned i år arrangerer Køreudvalget sammen med instruktør Karen Frederiksen fra Fyns Køre Selskab et Driving kursus for stævnesekretærer, der skal beregne resultaterne til et kørestævne. Kurset varer 1 dag og indtil andet aftales, forventer vi, at det skal afholdes hjemme hos Karen, der bor i Rønninge, som ligger mellem Nyborg og Langeskov på Fyn. Karen har først tid i anden halvdel af maj, så jeg vil foreslå søndag den 26. maj.

Karen vil gennemgå hvordan man starter en konkurrence i Driving programmet, parametrene i programmet, klasser og tidstabeller og import af deltagere og heste.  Det hele skal afprøves i jeres computer, hvor I skal starte en konkurrence på baggrund af en case (gruppearbejde), I får  nogle tips og tricks og kan stille spørgsmål. 

I skal have en computer med, hvor Driving programmet skal installeres.

Tilmelding senest den 6 maj til Arnild Arp-Hansen: mail@dyrelund.eu eller direkte til Karen på karen_frederiksen@yahoo.dk eller mobil 2888 0684. med navn, mobil, mail og køreselskab / forening.

Hvis kurset afholdes hos Karen Foreløbig, vil prisen for at deltage være 150 kr, som vil gå til mad og drikke i løbet af dagen. Hvis vi skal leje et lokale et sted, vil den pris komme oveni. Betaling til Karen på dagen.

Vi glæder os til at høre fra jer.

 

Mange hilsener

Karen og Arnild