Corona restriktioner og Landsstævner

28-02-2021

I forbindelse med afholdelse af landsstævner i 2021 bliver alle stævnearrangører nødt til at indtænke Coronarestriktionerne.

En generel forudsætning vurderes at være et forsamlingsforbud på minimum 50 personer. Mindre antal kan ikke lade sig gøre. Endvidere kræver dette at stævnet må holdes inden for markerede områder (zoner) på en matrikel. Dvs. man må være det antal i en zone, der svarer til forsamlingsforbuddet, med gældende afstand. Kravet er, at ingen personer forsamler sig og interagerer med hinanden uden for deres ”Boble” (kusk, grooms og evt. hjælpere/familie).

Nedenstående vejledning beskriver hvor man kan man finde gældende information om Corona restriktionerne:

Gå på DRF hjemmeside, www.rideforbund.dk og læs alt under Covid-19, som står nederst til venstre på forsiden. Se vedhæftede filer ”svar på jeres oftest stillede spørgsmål” og nyttige links & informationer. Når du klikker ind her, trykker på ”retningslinjer for udendørs idræt og foreningsliv ”, og www.coronasmitte.dk (alle oplysninger om politiet og håndtering af Corona smitte). Der kommer nye informationer, få dage efter et pressemøde.

Det er vigtigt at udarbejder en detaljeret plan for hele stævnet, hvor det tydeligt fremgår, hvordan restriktionerne overholdes.  Sæt navn på hvem, der har ansvaret for hvad (stævneledelsen) ift. Corona restriktioner. Kontakt først politiet når der er en gennemarbejdet plan for håndtering af Coronarestriktioner. De forskellige politikredse tolker forskelligt på de gældende regler, så derfor kan det give mening at få en konkret vurdering fra det lokale politi (ikke alle har ressourcer til at foretage en vurdering). 

Det er endvidere vigtigt at lave en beskrivelse af hvordan landsstævnet afholdes med Coronarestriktioner, enten som vedhæftet bilag til propositionerne eller skrevet til i propositionerne.

Venlig hilsen

Arnild Arp-Hansen og Susanne Bommelund

Køreudvalget