DKF 50 års jubilæum

09-05-2023

I anledning af Dansk Køre Forbunds 50-års jubilæum arrangeres en opvisning på Christiansborg Ridebane og en køretur i København lørdag den 19. august 2023 med start kl. 11.00.

Styregruppen håber, det kan blive en fremvisning af den forskellighed og mangfoldighed som DKF rummer.

Arrangementet planlægges at indeholde en køretur på godt 6 km gennem København, se billede (Turen kan fravælges) samt en præsentation og opvisning på Christiansborg Ridebane.

Alle, der har heste/ponyer, der kan begå sig i kortege og bylarm samt kan være sammen med andre i en opvisning, opfordres til at tilmelde sig via e-mail: 50jubilaeum@danskkoereforbund.dk

Vi håber på et bredt udsnit af forspændinger og vogntyper fra nyeste og mest moderne vogne til ældre sports- og traditionelle vogne som jumbe, dogcart, char-á-banc, jagtvogn, landauer, coupé m.v. Det kan også være landbrugsvogne, handelsvogne (bager-, slagtevogne m.m.), turvogne. trætømmervogne (skovslæde med hjul). Markredskaber kunne præsenteres på en fladvogn trukken af svære heste - bare en idé. Til opvisningen på ridebanen kan man spænde for. Der må dog ikke pløjes, men der har før været demonstration af pløjning med en slæde under plovskæret.

Tilmeldingen skal indeholde: Navn på kusk og passagerer. Medlemsselskab eller -forening. En beskrivelse af ekvipagen, særlige sjove detaljer, vognnavn (type), byggeår og vognbygger. Hvor vognen har været brugt. Heste- / ponyrace. Seletøjsbeskrivelse. For konkurrencekuske oplyses også opnåede resultater. Desuden bedes man oplyse, om man ønsker at deltage i både køretur og opvisning.

På Dansk Køre Forbunds hjemmeside er der en tilmeldingsblanket, der kan bruges som hjælp til tilmeldingen.

Det er gratis at deltage. Dagen afsluttes med en lukket reception, hvor deltagerne er indbudt. Der kræves en adgangsbillet til hver person. Billetter sendes til kuskens e-mail.

Find tilmeldingsblanket her:

https://www.danskkoereforbund.dk/page/dkf-50-aars-jubilaeum