Brugskørsel

 

Hestens brug, da lastbilen og traktoren ikke var opfundet, er næsten glemt, mennesket har tilpasset brugen til, det der giver fornøjelse og glæde i dag. Brugskørsel har fastholdt en del af de opgaver og øvelser som var nødvendige før anden verdens krig for at være en god kusk, der sørgede for at skåne mennesket mest muligt og lade hesten lave arbejdet.

 

I konkurrencen ”brugskørsel” har man udeladt de lange ture mellem byerne – fra sted til sted – kun de opgaver som var, når noget skulle læses af og på.

 

 

Når man skulle vende på små pladser, det kunne være på det lille husmandsbrug, men også en lille baggård i byen.

 

 

Ikke alle huse er bygget på plan grund, så en hest der kunne holde vognen på skråt plan var guld værd, i hvert fald så lang tid, indtil man kunne nå at lægge noget for hjulet, der kunne holde vognen.

 

 

Man skulle kunne køre forbi en byggeplads, urolige unger, tivolier. Hvis kusken ikke selv skulle bære gods ind i smalle porte, skulle han kunne få hestene til at gå baglæns med vognen, hvis ikke ind, så ud. I de små gader, kunne der være fyldt med andre vogne eller ting og sager, som man skulle sno sig igennem.

 

 

Hesten skulle også spændes for og fra, på en forsvarlig måde. Det og mere til er brugskørsels konkurrence. 

Foto: familen Laumann Søndergaard. Link til vidoe af øverelserne i brugskørsel: klik her