Dansk Køre Forbund 50 år 

 

 

Tilmeldingsblanket til Dansk Køre Forbunds 50-års jubilæum
på Christiansborg Ridebane lørdag den 19. august
-
 word (falder ned i venstre side af skærmen)

Tilmeldingsblanket til Dansk Køre Forbunds 50-års jubilæum
på Christiansborg Ridebane lørdag den 19. august
-
PDF

 

Dansk Køre Forbund har nedsat et udvalg, bestående af:
Formand, Jørgen Ahrendt-Jensen (DKS), Ivan Bak (ØKS), Jens Boddum (SKS), Mathias Birkely Ottendal (FKS), Henrik Mikkelsen (DKS), Jens Juul, (HRK), Erling Larsen (DKF) og sekretær Jørgen Konge (FKS).

Der planlægges et arrangement for alle typer kuske, det bredde spektrum som Dansk Køre Forbund dækker på Christiansborg Ridebane lørdag d. 19. august 2023, med en køretur gennem København for kuske, medlemmer af selskaber og foreninger under Dansk Køre Forbund. En opvisning, præsentation på Christiansborg Ridebane, hvor til også andre aktører vil blive inviteret, så der bliver et minihesteshow.

I næste nummer af KØRESPORTEN, vil der være invitation til kuske, medlemmer af foreninger og selskaber under Dansk Køre Forbund til at medvirke.

Selskaberne og foreningerne opfordres til at lave arrangementer eller tiltag til stævner, hvor man fejre 50-års jubilæet.
Kopier af foromtale af disse arrangementer eller tiltag, kan offentliggøres her.

Der tænkes også laves et hæfte og en bog om fejringen og DKF’s og medlems selskaber og foreningers historie, se mere i næste nummer af KØRESPORTEN. 

Udvalgtes mailadresse er: 50jubilaeum@danskkoereforbund.dk

 

Styregruppen for fejring af 50-års jubilæet af Dansk Køre Forbund den 19. augusts referat af 1. møde i januar.