Info fra kassereren

 

Dansk Køre forbunds bank oplysninger er som følgende:

Sparekassen Danmark

reg. 9070 
konto. 0460011590

 

Mobilpay: 70127


Regnskabsbilag for møde- og rejseomkostninger - OBS Excel arket "falder" ned i venstre hjørne af skærmen.

 

NYT NYT vedr. kuskelicens:

02-03-2022
Kuskelicens:
Alle kuske skal på eget initiativ indbetale det beløb til DKF’s kasserer, som svarer til
den stævnetype, de forventer at deltage i i 2022. Betalingen skal være registreret inden første tilmelding til
stævne.

• Internationale stævner både i Danmark og i udlandet: 600 kr. Kusken modtager
efterfølgende en regning, der gælder som kvittering.
• Landsstævner i Danmark: 200 kr.
• Klubstævner, TopCup og DressurCup: 100 kr.

Der kræves ikke kuskelicens for:
1. For at starte i indendørsstævner.
2. Licens for børn, juniorer og Young Drivers:
Normalt skal licens ikke betales, når børn starter de respektive children/junior klasser og
Young Drivers.
Såfremt ekvipagen vil starte Let klasse i et klubstævne, har der hidtil skulle betales
kuskelicens (100 kr.)

FU har besluttet at børn, juniorer og Young Drivers ikke skal betale kuskelicens for
klubstævner i Let klasse.

3. Traditionel kørsel

Ønsker du i løbet af året at ændre din kuskelicens, skal du kontakte Kassereren på mail:

kasserer@danskkoereforbund.dk

Kuskelicensen betales på DKF’s bankkonto Reg. nr. 9070 kontonummer: 046 001 15 90 eller på Mobilpay
nummer 70127.

Til begge betalingsformer skal der samtidig oplyses følgende:

Kuskens navn
Adresse
Tlf nr
E-mail
Køreselskab samt ”Kuskelicens 2022”