Organisation

Dansk Køre Forbund er en sammenslutning, der består af 11 køreselskaber, fordelt over hele landet. Hver af de tilsluttede køreselskaber er repræsenteret i forbundet af en repræsentant, normalt formanden, og de udgør Hovedbestyrelsen, som er forbundet øverste myndighed.

Hovedbestyrelsen mødes mindst én gang om året til det ordinære Hovedbestyrelsesmøde i november måned.

Hovedbestyrelsen vælger en præsident til at varetage de repræsentative pligter i forhold til DKF's protektor, H.K.H. Prinsesse Benedikte. Præsidenten kan vælges uden for Hovedbestyrelsen, men bør efter valget være medlem af et køreselskab tilsluttet DKF.

Hovedbestyrelsen kan udpege sin formand udenfor for kredsen af repræsentanter i Hovedbestyrelsen, men blandt personer, der er medlem af et køreselskab tilsluttet DKF. 

Hovedbestyrelsen nedsætter det antal udvalg, der er behov for.

Alle i organisationen er ulønnede.

 

Funktionsbeskrivelse af sekretær opgaven