Pløjning

Markarbejde med heste er en tradition, der går flere tusinde år tilbage.
Okser og heste var før i tiden eneste mulighed for at forbedre jorden og tilså markerne som grundlag for en god avl. I ulande pløjes stadig med okser – af nød. Herhjemme pløjer vi med heste – af lyst, og danske hestepløjere er i dag blandt de bedste ved internationale konkurrencer.
Køreselskaberne under Dansk Køre Forbund afholder primært pløjestævner i efteråret, hvor pløjerne dyster i den ædle kunst at pløje med heste.
Der pløjes efter det gældende pløjereglement


OBS OBS OBS!! Kuskelicens for Brugskørsel, Tømmertræk, Traditionel, Pløjning er 150 kr årligt
Ansøgning om kuskelicens - excel 


Nyt fra pløjeudvalget

Mødereferater
 

Pløjeudvalg

Formand (DKS) Henrik Mikkelsen  Ødemarksvej 10, 4190 Munke Bjergby  40266309 hm@hemos.dk
Næstformand (HKR) Jens Juul  Rødehusvej 31, Vive, 9560 Hadsund 28773989  jensjuul60@gmail.com
Sekretær (SKS) Bent Hoffmann Kirkevej19, Højrup, 6510 Gram 22196721 B.hoffmann@hotmail.dk
BKS Holger Jørgensen Birgersvej 50, 3720 Åkirkeby 30705258 hils.j@pc.dk
FKS Niels Peder Hansen Niels Peder Hansen 21171338 nordmarkensheste@live.dk
MKS Erling Larsen Brusenvej 5, Mejrup, 7500 Holstebro  21838123 brusenvej5@gmail.com

 

Reglement pløjning Beregnings og resultatskema
Dommerskema Vejledning - Resultatberegning i regneark
Dybde og breddemåling Dommer liste - opdateret. 9. april 2023

Pløjeprogram indtastning og udskrivning