Uddannelse

 

Dommeruddannelse i konkurrencekørsel

Træner 1 uddannelse

Banebyggeruddannelse

Driving

 

Undervisning i konkurrencekørsel (dressur, kegle- og maratonkørsel)

Der foregår rigtig meget undervisning i konkurrencekørsel i køreselskaber under Dansk Køre Forbund og de mindre køreforeninger rundt om i landet. DKF har afsat midler til at styrke træningen af kuske inden for bredden.

Tilskud til undervisning i konkurrencekørsel

Alle køreselskaber under DKF kan søge om tilskud til undervisning, hvis følgende kriterier er opfyldt:

 

Instruktører i konkurrencekørsel anbefalet af DKF.

 

Elite- og talentudvikling:

Siden 2018 har Køreudvalget arrangeret træningssamlinger med udenlandske trænere.

Der trænes ca. 8 weekender om året, og kuskene udtages til holdet efter nedenstående kriterier:

  1. Ekvipager, der kører på internationalt niveau og har ambitioner om at deltage i internationale mesterskaber
  2. Kuske, der har ambitioner om at komme på internationalt niveau
  3. Children/Junior/Young Drivers, der kører i alderssvarende klasser i FEI programmer
  4. Voksne kuske, der kører landsstævner, min. middelsvært niveau
  5. Ekvipagerne skal som udgangspunkt komme med den/de samme heste gennem alle træningssamlinger
  6. Kusken skal være indstillet på at træne stabilt hjemme, og hest og kusk skal forbedre sig gennem undervisningen

 

Der udarbejdes mål for ekvipagerne én gang om året i et samarbejde mellem kusk, træner og køreudvalget. Det er et krav, at hest og kusk møder velforberedte og forbedrer sig igennem undervisningen. Der evalueres på målene efter udendørsstævne sæsonens afslutning.

Kontaktperson: Arnild Arp-Hansen, mobil: 5152 0620, mail@dyrelund.eu