Udvalget for Traditionel Kørekultur

 

Udvalget for Traditionel Kørekulturs formål er 

  1. at yde DKF’s ledelse og medlemmer bistand i sager omkring traditionel kørekultur.
  2. At udbrede kendskabet til og arbejde for bevarelse af en levende traditionel kørekultur.
  3. At opretholde et dansk reglement for stævner i Traditionel Kørsel.
  4. At give vejledning til de selskaber/foreninger under DKF, der ønsker at afholde stævner i Traditionel Kørsel.
  5. At yde støtte og vejledning til de dommere, som benyttes ved stævner i Traditionel Kørsel.
  6. At afholde arrangementer for DKF´s medlemmer med det formål at udbrede den kulturhistoriske viden om det brede spektrum af hestens brug som trækdyr.
  7. Opretholde kontakt til de organisationer, museer og private samlinger i ind og udland, som beskæftiger sig med traditionel kørekultur og andet arbejde med hestekraft.


Udvalget for Traditionel Kørekulturs formål og forretningsorden


Medlemmer i Udvalget for Traditionel Kørekultur:

Formand SSK Carsten Brix Grydehøjsvej 11, 4941 Bandholm 54788420 / 23669975 carstenbrix@dlgpost.dk
Næstformand ØKS Ivan Bak Ryvej 72, Møldrup, 8772 Østbirk 20992462 ivan@hjulmager.dk
Sekretær ØKS Anders Horsbøl Nielsen Lindbækvej 13, 8762 Flemming 24952979 andershorsboelnielsen@mail.dk
SKS Svend Erik Raun Rugbjerg, 6230 Rødekro 21752158 hjaruplund3@2net.dk
VK Flemming Nielsen Lynggårdsvej 11, 9881 Bindslev 40447843 flemmingskorstensfejer@gmail.com
FKS Henri Hage Rugårdsvej 160, 5464 Brenderup 40135213 henrihage@privat.dk
FKS Mads Milling Høje Dong 12, 2630 Stenstrup 20283433 mm@alusteel.dk

Nyttige Links:

Udvalget for Traditionel Kørekulturs Facebook side

Karetmager.dk

 

Stævner 2022

19. juni 2022: Møgeltønder – Schackenborg

17. juli 2022 Brahetrolleborg
 

Dommere i Traditionel kørsel

Reglementer m.v. for Traditionel Kørsel

Traditionel kørsel - fra den tidligere side

Nyt fra Traditionel kørsel - fra den tidligere side