Undervisning i konkurrencekørsel

(dressur, kegle- og maratonkørsel)

 

Der foregår rigtig meget undervisning i konkurrencekørsel i køreselskaber under Dansk Køre Forbund og de mindre køreforeninger rundt om i landet. DKF har afsat midler til at styrke træningen af kuske inden for bredden.

Tilskud til undervisning i konkurrencekørsel

Alle køreselskaber under DKF kan søge om tilskud til undervisning, hvis følgende kriterier er opfyldt:

· Undervisningen skal foregå med en instruktør godkendt af DKF.

· Køreudvalget er ansvarlig for, at underviserne i konkurrencekørsel er kompetente instruktører indenfor konkurrencekørsel.

· Deltagerne skal kunne dokumentere, at de er medlem af et køreselskab under DKF.

· Hver deltager kan få et tilskud på 100 kr pr undervisningsdag, dog kan der hver gang maksimalt udbetales 1500 kr til et køreselskab for en undervisningssamling, uanset om det er en time, en dag, en weekend og uanset om der er mere end 15 deltagere.

· Hvert køreselskab kan maksimalt få udbetalt 5000 kr pr regnskabsår.

 

Instruktører i konkurrencekørsel anbefalet af DKF
Rev. 10.05.2022

 

Elite- og talentudvikling:

Siden 2018 har Køreudvalget arrangeret træningssamlinger med udenlandske trænere.

Der trænes ca. 8 weekender om året, og kuskene udtages til holdet efter nedenstående kriterier:

1. Ekvipager, der kører på internationalt niveau og har ambitioner om at deltage i internationale mesterskaber

2. Kuske, der har ambitioner om at komme på internationalt niveau

3. Children/Junior/Young Drivers, der kører i alderssvarende klasser i FEI programmer

4. Voksne kuske, der kører landsstævner, min. middelsvært niveau

5. Ekvipagerne skal som udgangspunkt komme med den/de samme heste gennem alle træningssamlinger

6. Kusken skal være indstillet på at træne stabilt hjemme, og hest og kusk skal forbedre sig gennem undervisningen

 

Der udarbejdes mål for ekvipagerne én gang om året i et samarbejde mellem kusk, træner og køreudvalget.
Der evalueres på målene efter udendørs sæsonens afslutning.